Human Resources

SOPHIA ALM CONSULT

What happens in HR, stays in HR!
Have no fear, your HR rep is here!

Firma noastra propune externalizarea departamentului de resurse umane si scutirea de multe dintre cheltuielile functionarii unui departament de resurse umane.

Cropped shot team of human resources reading cv resume before interview candidature.
Human resources manager and applicant
De ce noi?

Ce oferim?

CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCĂ

DOSARE DE PERSONAL

SALARIZARE

Elaborarea şi înregistrarea unor documente şi situații specifice

REVISAL

ELABORARE DOCUMENTE

CONSULTANȚĂ

0%

Clienți fericiți

0%

Cele mai bune servicii

Cropped shot female human resources departments reading resume.
0 +
Clienți fericiți
Despre noi

Ce ne propunem?

Firma noastra propune externalizarea departamentului de resurse umane si scutirea de multe dintre cheltuielile functionarii unui departament de resurse umane.

Servicii

Cu ce va putem ajuta

 • Redactarea contractelor de muncă;
 • Recomandări privind clauzele contractuale;
 • Intocmirea actelor aditionale privind modificarile survenite in executarea contractului individual de munca;
 • Decizii de suspendare a contractului de munca; 
 • Decizii de incetare a contractului de munca. 
 • Întocmirea dosarului de angajare;
 • Redactarea şi înregistrarea actelor privind modificarea sau încetarea contractului de muncă (acte aditionale, decizii, notificari);
 • Actualizarea informatiilor personale;
 • Încadrarea în conditii de muncă (normale, deosebite sau speciale);
 • Completarea şi actualizarea informatiilor privitoare la persoanele aflate în întretinere;
 • Completarea informatiilor privind functia de bază;
 • Completarea informatiilor privind realizarea de alte venituri;
 • Completarea informatiilor privind zilele de concediu efectuate (concediu de odihnă, medical, fără plată, concediu de îngrijire a copilului, etc.);
 • Intocmirea la solicitarea angajatilor a adeverintelor privind vechimea in munca, adeverinte somaj, adeverinte medic de familie, spital, etc.
 • Auditul dosarelor de personal. 
 • Întocmirea lunara a statului de salarii (sau intocmirea statului de avansuri si a statului final).
 • Intocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial;
 • Calculul sporurilor si adausurilor la salariul de baza: ore suplimentare, spor repaus saptamanal, spor de noapte, conditii grele, ajutoare;
 • Calculul retinerilor si popririlor salariale;
 • Intocmirea oricaror rapoarte de salarizare la solicitarea clientului; 
 • Suport legislativ in orice problema de calcul salarial. 
 • Decizii de interior referitoare la mişcările de personal, pontaje, concedii, salarizare, rapoarte specifice.
 • Intocmirea / completarea in Registrul General Unic de Evidenta a Salariatilor in format electronic a modificarilor ce trebuiesc reflectate, conform legii (inregistrari contracte noi, modificari ale contractelor, incetari… si transmiterea lor catre ITM. 
 • Declaratia 112 – Intocmirea declaratiei D112
 • Întocmirea Regulamentului Intern;
 • Întocmirea Contractului Colectiv de muncă (obligatoriu pentru societatile care au peste 21 salariati);
 • Întocmirea Fiselor de Post;
 • Evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor;
 • Cercetari disciplinare
 • Managementul Resurselor Umane si Dreptul Muncii;
 • Informarea periodică a clientului privind modificările legislative în domeniu;
 • Consultanta in rezolvarea conflictelor de munca sau la negocierea contractelor individuale/colective de munca;
 • Relatia cu ITM, inclusiv reprezentarea la controale.

Servicii

Formular A1

Formularul A1 este un document ce atesta achitarea in tara de origine a contributiilor sociale pentru muncitorii detasati intr-un stat membru UE sau pentru aceia care isi desfasoara activitatea concomitent pe teritoriul unor diferite state europene.

Acest formular A1 se prezinta autoritatilor competente din statul/statele straine in care angajatul isi desfasoară activitatea. Daca documentul portabil nu va putea fi prezentat sau nu face dovada inițierii demersurilor pentru obținerea lui, autoritățile vor impune afilierea la sistemul asigurarilor sociale ale tarii gazda si plata contributiilor aferente in tara in care angajatul este detasat.

În țara noastră, acest document A1 portabil se poate elibera de către Casa Națională de pensii Publice. 

Pentru obtinerea acestui document se intocmeste un dosar amplu care se depune la Casa Nationala de Pensii.

Pentru societățile care își detașează salariații în alte state membre UE, documentele necesare în vederea obținerii Formularului A1 sunt:

 • cerere pentru obținerea Formularului A1
 • certificatul de înregistrare al societății emis de Registrul Comerțului
 • certificat de atestare fiscală emis pentru societate, acest certificat va trebui să demonstreze că societatea (angajatorul) nu are nicio datorie față de statul român. Astfel, el va trebui să fie în 0. În plus, trebuie să vă asigurați că acesta este valabil în momentul depunerii dosarului. Certificatul de atestare fiscală este valabil pentru luna în care a fost emis;
 • declarație privind numărul curent de salariați aceasta este o declarație pe propria răspundere care nu necesită notarizare, ci doar semnătura și ștampila societății;
 • certificat constatator al societății, acest certificat este emis de Registrul Comerțului competent sau de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și este recomandat a fi cât mai recent. Ideal ar fi ca acesta să fie obținut în ziua în care se depune dosarul, întrucât el se eliberează pe loc;
 • situațiile financiare ale societății, în funcție de momentul la care este depus dosarul pentru obținerea formularului, poate fi vorba despre situațiile financiare de sfârșit de an sau, după caz, de cele de la jumătatea anului. Acestea sunt necesare în copie certificată, adică semnate și ștampilate pe fiecare pagină de reprezentantul legal sau de persoana împuternicită să se ocupe de obținerea formularului; 
 • balanțele lunare pentru ultimele două luni anterioare lunii în care se depune dosarul în vederea obținerii formularului;
 • declarație pe propria răspundere a angajatorului privind cifra de afaceri obținută în ultima perioadă, de obicei perioada solicitată este de un an, calculată cu o lună înainte de luna în care s-a depus dosarul pentru obținerea formularului A1;
 • contractele de prestări servicii la care este parte societatea (angajatorul) implementate în România anterior perioadei de detașare și în perioada de detașare;
 • 25% din cifra de afaceri trebuie realizata in Romania pentru a obtine A1
 • acordul de detașare încheiat între societate, în calitate de angajator, salariatul, în calitate de detașat, și entitatea din celălalt stat membru la care urmează a fi detașat salariatul (ACT ADITIONAL DETASARE)
 • ultima declarație 112 depusă de societate împreună cu Anexa 1.1 și Anexa 1.2
 • cartea de identitate a salariatului care urmează a fi detașat
 • contractul individual de muncă al salariatului ce urmează a fi detașat
 • declarație pe propria răspundere a angajatorului care atestă faptul că salariatul a mai avut sau nu Formularul A1.

Care sunt beneficiile Formularului A1?

 • Orice salariat al unui stat membru UE poate lucra in oricare alt stat membru pe o perioada de maxim 2 ani, ramanand asigurat in tara sa de origine;
 • Nu este necesar permisul de munca;
 • Salariatul nu trebuie să obtina recunoasterea calificarilor profesionale;
 • Angajatul beneficiaza de asigurare sociala in cadrul sistemului de asigurari sociale din Romania
 • La momentul pensionarii, nu va mai fi necesara contactarea institutiilor de securitate sociala din diferite tari.
 • Salariatul care lucrează într-o țară gazdă pe o perioada sub 6 luni, nu va trebui să plătească impozit pe venit.

Tot ceea ce trebuie să faceți este să ne oferiți șansa de a vă demonstra că punem nevoile dumneavoastră mai presus de orice!

Contact

Ia legătura cu noi!

Veti beneficia de servicii de calitate care să satisfacă nevoile de sigurantă, confidentialitate si legalitate ale clientilor care apelează la externalizarea serviciilor de administrare de personal!

Consultant

Stanciu Madalina

Telefon

0733.521.784

E-mail

madalinastanciuconsult@gmail.com

Adresă

Dambovita, Tartasesti, Str. Petre Ispirescu, nr. 18

Program de lucru